levend verlies

“dacht je naar Parijs te gaan, zit je in Rome”

levend verlies

Levend verlies is een vorm van verlies terwijl iemand nog leeft. Manu Keirse, dé verliesdeskundige introduceerde deze term. Denk hierbij b.v. aan dementie bij je partner, een gehandicapt kind, een niet aangeboren hersenletsel of een scheiding. Het kan ook gaan over dingen die je nooit heb gehad maar waar je wel hevig naar verlangt, b.v. ongewild kinderloos zijn of nooit (meer) in staat zijn om te kunnen fietsen.

Dit verlies huist in je ziel. De ene dag is het wat draaglijker dan de andere dag want het verandert steeds van vorm, diepte en kleur. Het leeft met je mee en daar rouw je om. Dit verlies kent, in tegenstelling tot de dood want dan weet je dat iets voorbij is, geen einde.

metafoor

“Parijs” staat in deze metafoor voor de verwachtingen, dromen of het oorspronkelijke levenspad dat je had gepland.

“Rome” vertegenwoordigt de realiteit van het huidige leven, dat door omstandigheden is veranderd en niet overeenkomt met wat oorspronkelijk werd verwacht.

liefde

Je kunt alleen maar verdriet hebben vanuit liefde en verbondenheid, voor jezelf of de ander. Daarom is het ook een shock en doet het pijn. Vanuit die liefde en verbondenheid neem jij je verantwoordelijkheid voor jezelf of de ander, wat de nodige energie kost en wat – op de lange duur – ten koste van jezelf kan gaan.

waar kun je zoal tegen aanlopen als te maken hebt met levend verlies?

  • onbegrip vanuit de omgeving wat tot eenzaamheid en sociaal isolement kan leiden;
  • je gevoelens niet meer voluit durven te ervaren omdat morgen “alles anders kan zijn”. Je stompt hierin af;
  • last hebben van schuld- en of schaamtegevoelens;
  • energie verlies: je hebt heel wat ballen in de lucht te houden, b.v. door de dagelijkse zorgtaken, andere gezinsleden of bezoeken die je wilt afleggen, werk, de administratieve rompslomp enz.;
  • langdurige emotionele belasting: de aanhoudende behoefte aan aanpassing en de onzekerheid over de toekomst drukken zwaar op je;
  • te veel stress, b.v. door alles zo goed mogelijk te willen doen wat ten koste van jezelf gaat. Cognitief functieverlies kan een teken aan de wand zijn;
  • verdriet om het feit dat je (een deel van) jezelf kwijt bent geraakt. Door de omstandigheden heb je jezelf een andere rol dienen aan te meten, en je aanvankelijke levensplannen kunnen niet meer ten uitvoer worden gebracht wat weer gevoelens van frustratie, machteloosheid of hopeloosheid kan opleveren.

wandelcoaching

Het is heel wat waar je mee te maken hebt. Je hoeft het niet alleen te doen. Heb jij te maken met een vorm van levend verlies en een wens daarin? Ga met mij op pad.

Een groene omgeving, een luisterend oor, iemand – met een empatisch hart – om je verhaal aan te vertellen. Jouw wens en de uitvoering daarvan staan centraal gedurende het traject. Je gaat oefeningen doen met behulp van de natuur (alleen voorzover je dit wilt) zodat je inzicht krijgt over wat jij kunt doen of laten om de door jouw gewenste situatie te bereiken. Dit wordt heel concreet door jou verwoord. Ik doe de begeleiding. Het wijst zich allemaal vanzelf. Doel hiervan is om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Vooruitgang maakt gelukkig!

praktijkvoorbeelden

Annemarie haar man had dementie gekregen en haar wens was om energiek te blijven, nu zij mantelzorger was geworden. In de natuur kon ze ontspannen. Na de “ontlading” van wat er allemaal aan de hand was, kwam er ruimte. Ruimte om met behulp van de natuur oefeningen te doen waardoor ze inzicht kreeg over wat (niet) te doen. Dit laadde haar op zodat ze de energie had om in de eerste plaats goed voor zichzelf te zorgen en om van daaruit haar man te ondersteunen in dit – zware – proces.

Trudie had een burn-out gekregen. Het zijn heel wat ballen voor een moeder om in de lucht te houden als je een kind met een beperking, een gezin en werk hebt. Na jaren putte dit haar dermate uit dat ze “opgebrand” was. De wandelingen hebben haar inzicht gegeven hoe zij een betere balans voor zichzelf kon creëren en om mild voor zichzelf te zijn. Dit kwam haar gezondheid – stapje voor stapje – ten goede: ze heeft weer levenslust en ze staat zoals ze het zelf zegt: “veel bewuster in het leven”.

zorgprofessional

Ben jij werkzaam in een omgeving waar sprake is van “levend verlies”, en loop je ergens tegen aan? Voel je dan welkom om hetgeen waar jij tegen aan loopt en jouw wens hierin te delen. Het lucht al op om erover te praten. Het leven is goed bedoeld, ook voor jou.

contact

Wil je meer informatie, bel me: Elza Ruygrok, 06-46392967, registerwandelcoach