missie

Mijn missie is om me als wandelcoach actief in te zetten om in jouw wens vooruitgang te boeken. We gaan wandelen in de natuur. De natuur biedt ontspanning en geeft inzicht.

visie

Mijn visie is om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen.