missie

Mijn missie is om me als wandelcoach actief in te zetten om in jouw wens vooruitgang te boeken.

visie

Mijn visie is om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen.