De ontdekking van hoogbegaafdheid op latere leeftijd

Voor sommige mensen blijft hun hoogbegaafdheid lange tijd onopgemerkt. Dit kan tot diverse problemen leiden, zoals moeilijkheden met autoriteit door een sterke behoefte aan autonomie, wat door de betrokkene wordt gezien als een kwestie van rechtvaardigheid maar door andere personen als minder positief kan worden beschouwd. Dit kan resulteren in werkgerelateerde problemen, het uitvoeren van taken onder je niveau, gevoelens van zinloosheid, of aanpassen aan de omstandigheden, wat gepaard kan gaan met gevoelens van verdriet en eenzaamheid.

Rouw en reflectie na het ontdekken van de hoogbegaafdheid

Het ontdekken van hoogbegaafdheid op latere leeftijd kan een emotionele achtbaan zijn. Hoewel het een bevrijdend moment kan zijn wanneer “de puzzelstukjes op hun plaats vallen,” kan het ook gevoelens van rouw oproepen over verloren tijd en gemiste kansen. Dit kan leiden tot een langdurig proces van reflectie en introspectie, waarbij je de levenskeuzes en ervaringen heroverweegt in het licht van deze nieuwe zelfkennis.

Wandelcoaching

Wandelcoaching kan een waardevolle rol spelen in deze – veelal emotionele – reis. De rustgevende omgeving van de natuur biedt ruimte voor helderheid en zelfontdekking. Wat is jouw wens? Deze vormt het uitgangspunt van de wandelingen. Met behulp van de natuur ga je concreet en praktisch invulling geven aan hoe je jouw wens vorm en inhoud kunt geven.

Hoewel deze reis hobbelig kan zijn, brengt elke stap je dichter bij de gewenste uitkomst met bijbehorende positieve gevoelens.

Een nieuw begin

Hoewel het ontdekken van hoogbegaafdheid op latere leeftijd gepaard kan gaan met gevoelens van rouw en introspectie, opent het ook de deur naar een nieuw begin. Het besef van je hoogbegaafdheid geeft helderheid over wie je bent, wat dit betekent en hoe dit je keuzes beïnvloedt waardoor je tot bloei komt, wat je algehele welzijn ten goede komt.

Nadere Informatie

Neem contact met mij op voor meer informatie: Elza Ruygrok, registerwandelcoach, 06-46392967