tarieven

Voor alle wandelingen geldt dat:

  • de kennismakingswandeling is gratis;
  • iedere wandeling erna kost 90 euro, exclusief 21% BTW en 0,19/km reiskostenvergoeding. Gemiddeld volstaan 3 à 4 wandelingen na de kennismakingswandeling

Een wandeling duurt 1-1,5 uur


Een wandelcoach wordt in principe niet vergoed door de verzekeraar omdat het niet onder de primaire ziektekosten valt. Je zou bij je verzekeraar kunnen navragen wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt soms wel een deel vergoed als het in plaats van coaching “counseling”, “psychosociale hulpverlening” of “alternatieve behandeling” wordt genoemd. Soms kun je (een deel) van het traject vergoed krijgen van:

  • je werkgever
  • de Arbodienst, in het kader van burn-out preventie;
  • de Belastingdienst, door de kosten als “scholingskosten” af te trekken of als
  • ZZP-er de coachingskosten op te voeren als bedrijfskosten;
  • een Persoonsgebonden Budget (PBG);
  • het UWV, als je een uitkering ontvangt en een wandelcoach raadpleegt voor je herstel en reïntegratie;
  • de gemeente, indien je een WMO indicatie hebt voor individuele begeleiding, dan kun je in aanmerking komen voor alternatieve begeleiding;