verlies & rouw

Verlies en rouw kennen veel gezichten. Je hebt er allemaal mee te maken in je leven. Helaas. Verlies doet je wereld ineenstorten, je verandert er als mens door, je dient je doelen bij te stellen en opnieuw je balans zien te vinden. Een onvoorstelbaar groot verdriet maakt zich van je meester. “Hoe verder?”, vraag je je vertwijfeld af. Iedereen rouwt op zijn eigen manier.

Verlies en rouw kunnen zich voordoen bij b.v.:

  • het – plotseling – overlijden van een dierbare
  • gezondheid
  • werk
  • scheiding
  • miskraam
  • liefdesverdriet
  • anders

Door terug naar het menu te gaan, vindt u nog verdere informatie over ieder onderwerp afzonderlijk.