verlies & rouw

Verlies en rouw kennen veel gezichten. Je hebt er allemaal mee te maken in je leven. Verlies doet je wereld ineenstorten, je verandert er als mens door, je dient je doelen bij te stellen en opnieuw je balans zien te vinden.

Een wandelcoachtraject kan je hierbij ondersteuning bieden. Jouw wens staat hierbij centraal. We gaan wandelen in de natuur en jij gaat oefeningen doen met behulp van de natuur (voorzover je dit wilt) om inzicht te krijgen hoe je uitvoering kan geven aan jouw wens. Ik doe de begeleiding en jij vult in, het wijst zich allemaal vanzelf.

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Elza Ruygrok, registerwandelcoach, tel.: 06-46392967