levend verlies

“dacht je naar Parijs te gaan, zit je in Rome”

levend verlies

Levend verlies is het voortdurende proces van rouw (“chronische rouw”) en aanpassing dat optreedt wanneer iemand wordt geconfronteerd met een blijvende verandering in de gezondheid of levensomstandigheden van henzelf of een geliefde.

metafoor

“Parijs” staat in deze metafoor voor de verwachtingen, dromen of het oorspronkelijke levenspad dat iemand had gepland.

“Rome” vertegenwoordigt de realiteit van het huidige leven, dat door omstandigheden is veranderd en misschien niet overeenkomt met wat oorspronkelijk werd verwacht.

liefde

Je kunt alleen maar verdriet hebben vanuit liefde en verbondenheid met iemand.

waar kun je zoal tegen aanlopen als te maken hebt met levend verlies

 • onbegrip vanuit de omgeving wat tot eenzaamheid en sociaal isolement kan leiden;
 • je gevoelens niet meer voluit durven te ervaren omdat morgen “alles anders kan zijn”. Je stompt hierin af;
 • last hebben van schuld- en of schaamtegevoelens;
 • energie verlies: je hebt heel wat ballen in de lucht te houden, b.v. door de dagelijkse zorgtaken, andere gezinsleden of bezoeken die je wilt afleggen, werk, de administratieve rompslomp enz.;
 • langdurige emotionele belasting: de aanhoudende behoefte aan aanpassing en de onzekerheid over de toekomst drukken zwaar op je;
 • te veel stress, b.v. door alles zo goed mogelijk te willen doen wat ten koste van jezelf gaat. Cognitief functieverlies kan een teken aan de wand zijn;
 • verdriet om het feit dat je (een deel van) jezelf kwijt bent geraakt. Door de omstandigheden heb je jezelf een andere rol dienen aan te meten, en je aanvankelijke levensplannen kunnen niet meer ten uitvoer worden gebracht wat weer gevoelens van frustratie, machteloosheid of hopeloosheid kan opleveren.

zorgprofessional

Ben jij werkzaam in een omgeving waar sprake is van “levend verdriet”, voel je dan ook welkom om jouw verhaal en wens hierin te delen.

wandelcoaching

Een groene omgeving, een luisterend – niet oordelend – oor. Iemand om je verhaal aan te vertellen met een empatisch hart en je wens hierin te delen. Het doel van de wandelingen om vooruitgang te boeken in jouw wens.

Ook kan ik je algemene informatie geven over verlies en rouw, te veel stress en – indien van toepassing – hooggevoeligheid. Dat is wat ik voor jou kan betekenen.

hoe ziet een wandelcoach traject eruit?

 • eerst gaan we kijken of er een “klik” is. Zowel jij als ik kunnen besluiten om een traject niet door te laten gaan. Dit kan ook op basis van een wens die niet geschikt blijkt te zijn voor de wandelcoaching;
 • klopt het voorgaande, dan gaan we gezamenlijk op pad in een natuurgebied (waar dat is dat stemmen we af);
 • vervolgens gaan we kijken naar wat jouw wens is. Voorzover je deze nog niet weet, gaan we hier naar op zoek;
 • jouw wens is het uitgangspunt van het traject;
 • met oefeningen in de natuur krijg je helder wat jij kunt doen om jouw wens te realiseren. Jij vult in, ik doe de begeleiding zodat je met hernieuwde energie verder kunt in jouw proces waardoor de kwaliteit van je leven erop vooruit gaat. Het wijst zich allemaal vanzelf.

contact

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie, bel me: Elza Ruygrok, 06-46392967, registerwandelcoach en hsp-expert